Uncategorized

Ventilation är viktigt

I dagens moderna samhälle är det lätt att ta vissa saker för givet. Vi slår på en strömbrytare och rummet fylls med ljus. Vi vrider på en kran och rent vatten strömmar ut. Men vad sägs om luften vi andas? Ventilation är en avgörande faktor för vårt välbefinnande och hälsa, och det är något som

READ MORE
Uncategorized

Bygg fler skyddade boenden

Jag heter Charlotte och jag vill prata om något som jag anser vara av yttersta vikt för vårt samhälle. Det handlar om behovet av skyddat boende i Sverige. Vi står inför en situation där alltför många människor lever i rädsla och osäkerhet på grund av våld i nära relationer. Det är hög tid att regeringen

READ MORE