Uncategorized

Varför Sverige bör förbli alliansfritt: En viktig fråga att debattera!

I en tid då geopolitiska relationer förändras och globala konflikter blir allt vanligare, står Sverige inför en viktig fråga: ska landet förbli alliansfritt eller inte? Medan vissa argumenterar för att ansluta sig till en militärallians för ökad säkerhet och samarbete, förespråkar jag att Sverige bör förbli alliansfritt. I detta blogginlägg kommer jag att utforska några

READ MORE